เปิดภาพ พระพุทธรูปแปลก หนึ่งเดียวในไทย ขออะไรก็สมหวัง

Share:


เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้วามสนใจอย่างมาก สำหรับพระพุทธรูปที่มีรูปร่างแปลก ที่ วัดมรรครังสฤษดิ์ หรือวัดตะคร้อ ในพื้นที่บ้านหาดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ และเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัด โดยพบว่าพระวิหารเก่าแก่ อายุกว่า 78 ปี มีรูปร่างแปลกตา ตั้งแต่รูปปั้นสัตว์ปากประตูทางเข้าวิหาร ไปจนถึงภายในที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปที่แปลกไม่เหมือนกับที่ใด ตั้งเรียงรายกว่า 30 องค์
พระประเสริฐ ถาวะระธัมโม รองเจ้าอาวาสวัดมรรครังสฤษดิ์ กล่าวว่า สมัยก่อนวัดเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ไม่มีอะไรที่สวยงามเลย ก่อนนี้วัดจะทาแต่สีขาว พอมีเด็ก ๆ เข้ามาก็จะกลัวกัน เพราะดูหน้ากลัว ส่วนหลวงพ่อริ้ว เจ้าอาวาสองค์แรก ท่านมากันสององค์กับน้องท่าน ก็ได้ช่วยกันสร้างวัดและสร้างวิหารนี้ขึ้นมา และตั้งใจว่าจะใช้วิหารนี้เป็นพระอุโบสถ กลับถูกทางการไม่อนุญาต จนต้องสร้างพระอุโบสถตามแบบมาตรฐานขึ้นมาใหม่แทน


ครั้งแรกที่มาบวชอยู่วัดแห่งนี้ ก็เห็นวิหารและรูปปั้นแปลกตา และก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพระอะไร เพราะไม่เหมือนกับที่ไหนเลย จึงได้ถามหลวงพ่อริ้ว ก็ทราบว่า งานปั้นทั้งหมดไม่ว่าพระพุทธรูป หลวงพ่อกับน้องชายเป็นคนสร้างทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาทั้งสิ้นทั้งนี้ ความตั้งใจของหลวงพ่อริ้วคือ อยากให้ชาวบ้านที่มาได้ใช้จิตนาการ และวิจารณญาณถึงตัวเราเองที่ผู้กำหนดให้รับรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่ เป็นอัตตาโดยแท้ หากแต่เอาจิตที่บริสุทธิ์เข้าจับ จะเห็นถึงความตั้งใจ ความเชื่อและศรัทธา ในสิ่งที่ผู้สร้างบรรจงอย่างบริสุทธิ์ใจภาพดังกล่าวภาพดังกล่าว

No comments