ประกาศด่วน ปิดตลาดปลา หลังยอดผู้ติดโควิดพุ่งสูง

Share:จากเหตุการณ์ที่มีการพบผู้ติด CV-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มต้นที่หญิงชาวไทยวัย 67 ปี อาชีพค้าขายกุ้งและปลาอยู่ในตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีรายงานว่าพบผู้ติดที่เป็นแรงงานต่างด้าวกว่า 500 คนนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครออกประกาศด่วน ปิดการซื้อขายที่ตลาดกุ้ง หลังจากพบผู้ติดเป็นจำนวนมาก


โดยแถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า เพื่อป้องกันการแพร่ และแสดงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น ทางชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครจึงได้มีมติให้ตลาดกุ้ง (ทะเลไทย) หยุดทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ทางชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ที่อาจทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไปด้วย
ที่มา ชมรมผู้ขายปลา สมุทรสาคร

No comments