องค์กรแรงงานเมียนมา เรียกร้องไทย รับแรงงานพม่าเข้าประเทศ อีก 60000 คน

Share:เมียนมา ไทม์ส สื่อยั กษ์ใหญ่ของเมียนมา รายงานข่าว เครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมา (MWRN) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ ทางการไทยอนุญาตให้แรงงานชาวเมียนมา ราว 60,000 คน เดินทางเข้าทำงานในประเทศไทยโดยด่วน รายงานล่าสุดของเมียนมา ไทม์ส ซึ่งอ้าง อู เส่ง เตย์ ผู้อำนวยการองค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมา (MWRN) ระบุว่า

ขณะนี้มีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนกว่า 60,000 คน ที่ยังคงรอคอยการเดินทางเข้าทำงานในประเทศไทย แต่กลับยังไม่สามารถเดินทางเข้าทำงานในไทยได้ ซึ่งแรงงานเมียนมา กว่า 60,000 คนเหล่านี้กำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่ได้กู้ยืมเงินเพื่อมาจ่ายเป็นค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งมีดอกเบี้ย


คำแถลงขององค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมา ระบุว่า หากแรงงานชาวเมียนมา กว่า 60,000 คนนี้ ยังไม่ได้เดินทางเข้าทำงานในประเทศไทย พวกเขาก็จะไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ที่กู้ยืมมาได้ องค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมา ยังระบุว่า หากรัฐบาลเมียนมาไม่สามารถโน้มน้าวให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้แรงงานเมียนมากว่า 60,000 คนกลุ่มนี้ เดินทางเข้าทำงานในไทยได้ ทางการเมียนมาก็ควรจะต้องหาเงินมาจ่ายคืนแก่แรงงานงานกลุ่มนี้ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น


ทั้งนี้ เมียนมา ไทม์ส ระบุว่า ขณะนี้ เมียนมามีแรงงานของตนมากกว่า 4 ล้านคน ที่ออกไปทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และในจำนวนนี้ มีมากกว่า 2 ล้านคน ที่ทำงานในประเทศไทย ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ องค์กรเครือข่ายสิทธิแรงงานเมียนมาเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในเมียนมากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยเมียนมามียอดผู้ติดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 115,187 คน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมแมสก์ออกไปในที่สาธารณะทุกครั้ง และล้างมือด้วยเจลพื่อความปลอดภัย

ขอบคุณ เมียนมา ไทม์ส

No comments