เปิดไทม์ไลน์ บุคลากรแพทย์ติดโควิดใน กทม. 1 ราย พักอยู่คอนโดกับผู้ป่วยก่อนหน้า

Share:จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย วันที่ 14 ธ.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 28 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากกรุงเทพฯ 1 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ รายที่ 7 ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

ทางด้านนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้เผยไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 7 ดังนี้

4 ธ.ค.63

ทำงาน Ward เดียวกับผู้ป่วยรายที่ 4

5-7 ธ.ค.63

อยู่คอนโดกับผู้ป่วยรายที่ 6


ร่วมรับประทานอาหารและพักร่วมกับผู้ป่วยรายที่ 6

8 ธ.ค.63

เก็บ Swab NS ครั้งที่ 1 ตรวจไม่พบเชื้อ

9 - 11 ธ.ค.63

พักในพื้นที่กักกันของ รพ.

ไม่มีอาการ

12 ธ.ค.63

มีอาการเจ็บคอ แน่นจมูก

ตรวจพบเชื้อวันที่ 12 ธ.ค.63

No comments