หมอเผย ถล่มพม่า หวั่นแรงงานลักลอบเข้าไทย เผยจังหวัดเสี่ยงมากสุด

Share:


เมื่อไม่นานนี้เพจ เรื่องเล่าหมอชายแดนได้ออกมาเผยถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิดระบุว่า ตอนนี้ประเทศพม่าต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อย เพิ่มมากกว่าร้อยเคสในสองวัน สิ่งที่เจอคือยังมีคนพม่าลอบข้ามเข้าไทย ทุกวันก็มีคนป่วยข้ามมา ทั้งพูดความจริงและโกหก ตรวจ PCR ทุกวันโชคดีที่ยังไม่เจอผลบวกที่สำคัญ ยังมีคนไทยบางกลุ่มข้ามไปฝั่งพม่าได้อิสระ นอกจากจะไปรับโรคให้ตัวเองป่วย พวกเขาคือตัวนำโรคสำคัญของประเทศไทย ตอนนี้แม่สอดอยู่ในภาวะเสี่ยงอันดับหนึ่งแล้วค่ะสังคมนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ถึงเวลาต้องช่วยกันแล้ว ลด ละ ผลประโยชน์ส่วนตนลงบ้างเถอะค่ะ


ข้อความนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนข้อความอื่นๆที่เคยเขียนมา แต่มันคือความจริงค่ะปิดด่านก่อน ทุกวันนี้ยังมีรถขนส่งสินค้าเข้าออกได้อยู่ควรปิดชั่วคราวปิดแมสล้างมืองดออกชุมชนโดยไม่จำเป็น และงดไปในที่แออัดงดใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มเสี่ยง คนพม่า คนที่มาจากฝั่งพม่าขอบคุณที่มาจาก เรื่องเล่าหมอชายแดน

No comments