นักเรียนเตรียมตัว จ่อคลายล็อกโรงเรียน ไม่ต้องสลับวันแล้ว

Share:


พล.อ. สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (7 สิงหาคม) จะมีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือ ศบค. ชุดเล็ก

เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาคลายล็อกเปิดเรียนแบบ On - site (การเรียนในชั้นเรียน) เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน แต่ยังคงยึดหลักมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือภายในสถานศึกษาทุกจุด การวัดไข้ก่อนเข้าเรียน รวมถึงการพิจารณาเรื่องเปิดสนามแข่งม้าและกีฬาอื่น ๆ ที่ยังไม่อนุญาตให้มีคนเข้าชม โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ในสัปดาห์หน้า


ส่วนการอนุญาตให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยนั้น ศบค. ได้กำหนดมาตรการรองรับไปแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีผู้ต้องการขอเข้าประเทศมากกว่า 10,000 คน จึงต้องใช้เวลาทยอยพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนต่อไปภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

No comments