พนักงานเกือบ 900 คน แห่ยื่นใบลาออก หลังเห็นค่าชดเชยที่ได้

Share:


เพจ อมตะซิตี้วันนี้ ได้มีการรายงานข่าว หลังจากที่บริษัทแห่งหนึ่งได้มีโครงการให้พนักงานสัครใจลาออก โดยระบุว่า พิษโควิทพ่นพิษไม่เลิก ไปต่อไม่ไหวบริษัทผู้ผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกในตัวตึกและอาคาร ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี 5 สิงหาคม 2563 เปิดโครงการให้พนักงานสมัครลาออกเฉียด 900 คนยอดทะลุเกินบริษัทกำหนดไปแล้วหลังเห็นข้อเสนอทางบริษัทโดยมีค่าตอบแทนตามเอกสารแนบดังนี้ แต่ทางบริษัทมีความต้องการจะปลดพนักงานแค่ 428 คนเท่านั้นโดยสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกตามโครงการ

1. ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าอื่นๆ คำนวณถึงวันสุดท้ายของการทำงาน


2. ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ในปีที่ออก และสิทธิสะสมระหว่างปีที่ออกจากงาน

3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนสะสมของพนักงาน และส่วนสมทบของบริษัท

4. เงินช่วยเหลือพิเศษภาพจาก อมตะซิตี้วันนี้


โพสต์ขอบคุณ อมตะซิตี้วันนี้

No comments