2 กลุ่มนี้เท่านั้น ได้เงิน 5,000 ครั้งแรก สิ้นเดือนก.ค.

Share:


ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ 62% ของค่าจ้างรายวัน

สำนักงานประกันสังคม ส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน หรือ 15,000 บาท เช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน 7 ล้านคนนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอยืนยันว่า ยังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอน โดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที 160,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 ก.ค. นี้ พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคม สามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า 600,000 ล้านบาท ออกมาใช้เพื่อดูแรงงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2564 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 ราย รวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาท

โดยกลุ่มที่จะได้รับเงินนั้นคาดว่าเป็นปลายสิ้นเดือนนี้นั้น คือกลุ่มที่จะได้ 5000 ในเดือนแรก โดยจ่ายเป็นระยะเวลา3เดือน นับจากสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนั้น โดยคือ 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

-กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วัน

-กลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท มีจำนวนทั้งหมด 86,128 คน

ซึ่งทางประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง และได้รับอนุมัติแล้ว คาดว่าพร้อมที่จะจ่ายให้ผู้ประกันตนได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

ขอบคุณ ประกันสังคม

No comments