ลดค่าไฟ

Share:


เหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับการลดค่าไฟฟ้า เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ค่าเอฟที สำหรับเรียกเก็บงวดเดือน ก.ย. ถึง ธ.ค.2563 ลงอีก 0.83 สตางค์ต่อหน่วยหรือทำให้ค่าเอฟทีอยู่ที่ ลบ12.43 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิมอยู่ที่ ลบ11.60 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟของประชาชนในเดือน ก.ย.ถึง ธ.ค.2563 ปรับลดเฉลี่ยที่ 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบัน 3.64 บาทต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ส่งผลต่องวดปัจจุบัน


แม้ภาวะราคาเชื้ อเพ ลิงจะลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลก ทำให้สามารถปรับลดค่าเอฟทีได้ แต่ กกพ.ยังคงต้องประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID ทำให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ทิศทางปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ชัดเจน อาจเป็นปัจจัยลบและเป็นภาระต่อการประมาณการค่าเอฟทีในงวดถัดไปปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร เดือนก.ย.ถึงธ.ค. นี้


สำหรับปัจจัยในการพิจารณาค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย.ถึง ธ.ค.2563 อาทิ สถานการณ์ราคาเชื้ อเพ ลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า เฉลี่ยแต่ละประเภทลดลงจากงวดที่ผ่านมา โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงอยู่ที่ 221 บาทต่อล้านบีทียู จากก่อนหน้านี้ 263 บาทต่อล้านบีทียู อัตราแลกเปลี่ยนที่ประมาณการอ่อนค่าลงจากงวดก่อนหน้าอยู่ที่ 31.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่คาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในงวดดังกล่าวจะอยู่ที่ 58,910 ล้านหน่วย ลดลง 15เปอร์เซ็น จากงวดเดือน พ.ค.ถึง ส.ค.นี้

No comments