สภาฯ เปิดให้ปชช แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย ยกเลิกเกณฑ์ทหาร

Share:


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพจ Amarin News ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สภาฯ เปิดให้ปชช.แสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย ยกเลิกเกณฑ์ทหาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้ประชาชนเข้าไปกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฉบับที่ พ.ศ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านทางช่องทางออนไลน์ สำหรับสาระของร่าง พรบ. ฉบับนี้ มีประเด็นสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนจากระบบเกณฑ์ทหารมาเป็นแบบสมัครใจเป็นทหาร ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นใดให้ทหารกองประจำการทำงานลักษณะรับใช้ส่วนตัว เป็นต้นทั้งนี้ ประชาชนสามารถกรอกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ คลิกภาพจาก Amarin News


โพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามอย่าลืมไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับ

ขอบคุณ Amarin News

No comments