ดับฝันแม่ๆ ยังไม่มีการจ่ายเงิน กลุ่มเปราะบาง

Share:


จากกรณีเพจดัง แจ้งว่าวันที่ 10 มิ.ย. จะมีการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินจำนวน 2 เดือน ของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2600 บาท

หลังจากที่รัฐบาลสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วง CO VID แพร่ระบาด โดยมาตรการเยียวย าที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 คือ เงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 13 ล้านคน ประกอบด้วย

ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามเรื่องเงินเปราะบาง วันที่10มิ.ย63ไม่มีการจ่ายเงินเปราะบางใดๆ เงินเข้า 600 เข้าปกติ และแม่ๆพ่อๆที่ได้เยียวย า 5000 บาท หรือเกษตรกรก็ไม่ได้เปราะบางเช่นเดิม และยังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงใดๆ เพจข่าวหลายเพจ เพจข่าวคงเข้าใจผิดครับดังนั้นเป็นอันว่ายังไม่มีกำหนดจ่ายเงินนะครับ3 กลุ่มเปราะบาง


ซึ่งในวันที่ 10 มิ.ย. 63 จะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 เดือน เป็นของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2600 บาท จากกระแสส่วนใหญ่ของประชาชนขณะนี้ยังไม่มีใครได้รับเงินเยียวย า ตามที่เสนอข่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดจ่ายเงินเยียวย า แต่อย่างใดหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

No comments