สิ้นหลวงพ่อฉลวย พระนักพัฒนา สิริอายุมงคล

Share:


วันที่ 6 มิ.ย. 63 ณ ศาลาการเปรียญวัดชีป่าสิตราราม อำเภอเมืองลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ) เปรียญ ๙ ประโยคอายุ 86 พรรษา 62 อดีตเจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบพิตรพิมุข เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ มี นางสุนีย์ บุษพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฆราวาส โดยมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ และเข้ากราบถวายความอาลัยเป็นจำนวนมากโดยพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 3 เป็นผู้ถวายน้ำหลวงสรงพระราชทาน จากนั้นนำร่างบรรจุในหีบพระราชทานเชิงชาย สำหรับพระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ) เป็นพระนักพัฒนาสร้างคุณประโยชน์ต่อคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีมากมาย รวมทั้งได้สร้างคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดข้างเคียง จนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนามากมาย โดยพระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)ได้มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563


ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 น. และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. ณ เมรุวัดชีป่าสิตราราม อำเภอเมืองลพบุรีCr:siamnews

No comments