ยังมีหวัง เราไม่ทิ้งกัน ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านคน เตรียมพิจารณารอบใหม่

Share:


วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า กระทรวงการคลังได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านเกณฑ์ และสถานะเปลี่ยน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 15000 บาท เนื่องจากเป็นเงินช่วยเหลือ 3 เดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ใน กลุ่มที่โอนเงินช่วยเหลือไม่สำเร็จ และกลุ่มชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อ นามสกุลที่ลงทะเบียนที่ทาง เราไม่ทิ้งกัน ขอให้ผู้ลงทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มนี้ ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารอะไรก็ได้ ที่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนโดยมีผู้รับสิทธิที่ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น 4 หมื่นราย สำหรับ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือ แล้วเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลังโอนเงินช่วยเหลือ 15000 บาทเช่นเดียวกัน ภายในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินเราไม่ทิ้งกันได้ที่ เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน


ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเช่วยเหลือเยียวยาได้ดำเนินมาตรการลุล่วงไปแล้วกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์มาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือ โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือทั้งหมด 28.8 ล้านราย แบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน 22.3 ล้านรายซึ่ง ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตกส่วนที่คงค้างในระบบให้แล้วเสร็จ

กลุ่มที่เหลือคือผู้ที่ได้รับสิทธิแต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน เลยทำให้ระบบไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้ได้ กลุ่มนี้ยังค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่ง เราเองก็พยายามโอนซ้ำให้ได้เยอะที่สุด


ขณะเดียวกันนั้น ในกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก 1.7 ล้านราย จะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาฯ อีกครั้ง ในวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อหารือถึงวิธีการที่จะทำอย่างไรให้สามารถดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนไม่มีตกหล่น

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านรายเราต้องมาพิจารณาดูว่า มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ มีสิทธิอยู่ในโครงการอื่นๆ เท่าไหร่ เป็นหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเท่าไหร่ มีชื่ออยู่ในประกันสังคมเท่าไหร่ อยู่ในกลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มเปราะบางกี่คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณารูปแบบความช่วยเหลือเพื่อนำเสนอ ครม.ต่อไป

นอกจากนี้ ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้ทางกระทรวงการคลังจะได้ทำสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งด้วย

No comments