คนไทย 251 คน บินจากลอนดอน ถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว

Share:


จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติด CO VID น้อยลงมาก บางวันแทบไม่พบผู้ติดรายใหม่ ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่ยังต้องหามาตรการคุมเพื่อไม่ให้ CO VID กลับมาแพร่กระจายรอบ 2 ล่าสุดวันที่ 31 พ.ค. 2563 พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศย านนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศย านนานาชาติดอนเมือง นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศย านสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1 เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง251 คนไทยจากลอนดอน ถึงสุวรรณภูมิ


ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่ทยอยเดินทางมาจากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 14.20 น. จำนวนผู้โดยสาร 251 คน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน CO VID พบผู้โดยสารมีไข้สูง 20 คน เจ้าหน้าที่ด่านนำส่งโรงบาลทันที251 คนไทยจากลอนดอน ถึงสุวรรณภูมิ


นอกจากนี้ มีผู้โดยสารเข้าสถานที่กักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine16 คน พระสงฆ์ 1 รูป ส่วนผู้โดยสารคนอื่นเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ State Quarantine ที่โรงแรมเอชทูดู, โรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ, โรงแรมเมอเวนพิค, โรงแรมคิวว์ และโรงแรมรอยัล เบญจา

ทั้งนี้คนไทยที่เดินทางกลับจากลอนดอน ถึงสุวรรณภูมิ คัดกรองพบไข้สูง 20 ราย ส่งโรงบาลทันที

No comments