กทม. ออกแถลง ผ่อนปรน 16 สถานที่ เริ่มพรุ่งนี้

Share:


วันที่ 31/05/2563)พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดมาตรการควบคุมดูแลสถานที่ตามที่ ศบค. ได้มีมติให้ผ่อนปรนมาตรการเปิดสถานที่เพิ่มเติมระยะ 3 มีการแถลงภายหลังการประชุม ถึงมาตรการผ่อนปรนสถานที่เพิ่มเติม 16 สถานที่ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมว่า จากการประเมินสถานการณ์เดือนพฤษภาคมนี้ พบผู้ป่วยในเพียง 9 ราย จากเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่มีผู้ป่ว ย 497 ราย ลดลงถึง 55 เท่า ขอขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ที่ให้ความร่วมมือ จึงได้มีการผ่อนปรนเพิ่มเติม 16 สถานที่ มีมาตรการหลักดังนี้


1.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่เปิดให้นั่งทานได้ จะอนุโลมให้นั่งทานรวมกันได้โดยเว้นระยะห่างในโต๊ะ 1 เมตร ไม่ให้หนาแน่น

2.ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอล์ล เปิดได้ถึง 21.00 น. โดยต้องตัดการให้ทุกคนภายในห้างต้องเดินทางกลับบ้านได้ทันเวลาเคอร์ฟิว

3.ร้านตัดผม เสริมสวย แต่งผม ให้บริการได้ทุกอย่าง แต่จำกัดเวลาให้บริการไม่เกิน 2 ชม. ต้องหยุดทำความสะอาดและถ่ายเทอากาศ

4.คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านสักตัว ให้บริการได้ทุกอย่าง แต่จำกัดเวลาให้บริการไม่เกิน 2 ชม. ให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา และผู้ให้บริการหรือหมอต้องใส่แฟสชิวด้วย มีการลงทะเบียนและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

5.ฟิตเนส เปิดได้ทุกแห่ง ให้เล่นได้ทุกกิจกรรม แต่จำกัดจำนวนผู้เล่น เว้นระยะห่าง 2 เมตร งดอบตัว อบไอน้ำ และห้ามใช้ผ้าร่วมกัน

6.โรงเรียน สถาบันการศึกษา ให้เตรียมความพร้อมการศึกษาได้ แต่ยังไม่ให้เปิดดเรียน ส่วนโรงเรียนเอกชนที่สอนวิชาชีพ ศิลปะ และกีฬา(เฉพาะที่ได้ผ่อนปรน) ให้เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด

7.ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า จัดแสดงสินค้าได้ จำกัดสถานที่ไม่เกิน 20,000 ตรม. จำกัดจำนวนคนใช้บริการ 4 ตรม./คน สูงสุดไม่เกิน 5,000 คน เว้นระยะห่าง 1 เมตร และเปิดถึง 21.00 น.

8.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่อง พระบูชา เปิดได้ ไม่รวมจัดกิจกรรมสัมนาหรือจัดประกวดที่จะมีการรวมตัวกัน

9.ศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก เด็ กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อทำอาหารประกอบเลี้ยงไปส่งเด็ กตามบ้าน ยังไม่เปิดรับเลี้ยงเด็ ก

10.สถานนว ดเพื่อสุขภาพ นว ดแผนไทย สปาเพื่อสุขภาพ เปิดได้ ห้ามบนใบหน้า ห้ามอบตัว อบสมุนไพรแบบหลายคน และห้ามอา บอบนวด จำกัดเวลาใช้บริการ 2 ชม.

11.สถานฝึกซ้อมมวย โรงยิม ค่ายมวย เฉพาะฝึกซ้อมเองได้ ห้ามช กกันเอง

12.สนามกีฬา อนุโลมเฉพาะ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ต้องไม่มีแข่งขัน ผู้เข้าร่วมต้องไม่เกิน 10 คน ส่วนลานโบวลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด ให้ฝึกซ้อมเท่านั้น ห้ามจัดกิจกรรม

13.สถานสอนลีลาศ สถาบันลีลาศ เปิดได้ จำกัดจำนวนคนไม่เกิน 5 ตรม./คน

14.สถานที่เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบาบาน่าโบ๊ท ห้ามการแข่งขัน

15.โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ จำกัดจำนวนไม่เกิน 200 คน งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต

16.สวนสัตว์ สถานที่จัดแสดงสัตว์


ทุกสถานที่ที่ผ่อนปรนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งกรุงเทพมหานครจะออกประกาศมาตรการทั้ง 16 สถานที่ในวันนี้ โดยกรุงเทพมหานครจะตรวจสถานที่ตามมาตรการผ่อนปรนโดยร่วมกับตำรวจและฝ่ายความมั่นคง ออกสุ่มตรวจ ประชาชนที่ไปใช้บริการพบไม่เป็นไปตามมาตรการ สามารถแจ้งได้ทาง 191 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยสำหรับการใช้แอพ ไทยชนะ มีความสำคัญมากในการใช้ตรวจดูความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากการใช้งานที่ยังมีปัญหาเรื่องของการเช็คอิน เช็คเอาท์ จะได้มีการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

No comments