สมช เตรียมคลายล็อก ระยะ 3 ให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ และลดเวลาเคอร์ฟิว

Share:


สมช. เผยเตรียมคลายล็อกระยะที่ 3 ให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ และลดเวลาเคอร์ฟิว ขณะที่สวนน้ำ สวนสนุก และมวยตู้ต้องลุ้น หารือกับกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของ CO VIDเปิดเผยว่า ในช่วงการผ่อนคลายระยะที่ 3 ถึงเวลาเหมาะสมที่ต้องเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยวันนี้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผ่อนปรนมาตรการกิจการและกิจกรรมในวงกว้างมากขึ้นรอลุ้นกันต่อ


โดยเฉพาะการผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดที่จะออกเป็นข้อกำหนดกลาง แต่จังหวัดก็ยังสามารถบังคับใช้มาตรการที่เข้มข้นกว่าได้ รวมถึงการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวลง ส่วนกิจการประเภทสวนน้ำ สวนสนุก และกีฬาบางประเภท เช่น มวยตู้ จะมีการหารือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม หากเห็นว่ายังมีก็จะต้องจัดให้อยู่ในกิจกรรมที่จะผ่อนคลายได้ในระยะที่ 4 ซึ่งมีสูงต่อไป


ขอบคุณ bugaboo tv

No comments