เคอร์ฟิวเวลาใหม่

Share:


เมื่อวันที่ 27 พค เพจ ข่าวช่องวัน ที่ประชุมคกก.เฉพาะกิจผ่อนคลายมาตรการ CO VID หยิบยกเวลาเคอร์ฟิวขึ้นมาหารือ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ ว่าจะเลื่อนจาก 23.00 น. เป็น 24.00 น. หรือจะขยับขึ้นจาก 04.00 น. เป็น 03.00 น. โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดเล็ก อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ก่อนจัดทำสรุปรายละเอียด เสนอต่อที่ประชุม ศบค. ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมนี้โพสต์ดังกล่าวภาพจาก ข่าวช่องวัน


โพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามต้องรอฟังมติวันนี้ว่าจะมีการขยายเวลาเคอร์ฟิวเพื่อหรือไม่

No comments