เข้าใจผิดกันหมด รมว.ศธ.ยันเรียนออนไลน์ เฉพาะ ม.ปลาย

Share:


วันที่18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ COVID 19 สรุปได้ดังนี้ส่วนความเข้าใจที่ว่าผู้ปกครองต้องทำการเตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เป็นความเข้าใจที่ผิด

เราเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเสริมเฉพาะในนักเรียนชั้น ม.4-6 เพราะน่าจะพอมีอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แทปเลต แลปทอป


จากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนในกลุ่มนี้เพียง 10 เปอร์เซ็น ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว จึงต้องเป็นการตัดสินของผู้อำนวยการโรงเรียน ในการหาแนวทางให้ความรู้ที่ไม่แตกต่างจากเพื่อนๆภาพจาก รายการ จัดใหญ่ ใส่ไม่ยั้งภาพจาก รายการ จัดใหญ่ ใส่ไม่ยั้ง


เด็กที่ไม่ได้รับการเรียนการสอนออนไลน์ก็ต้องมาเรียนเสริมที่โรงเรียนให้ทันเพื่อน

ความพร้อมในการสอนออนไลน์ในชั้นอื่นเป็นสิทธิ์ของแต่ละโรงเรียน หากมีความพร้อมก็สามารถจัดการเรียนออนไลน์ได้ เพื่อให้ได้รับความรู้เกินกว่าพื้นฐานที่วางไว้

ยืนยันอีกครั้งว่า กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายที่จะผลักภาระให้ผู้ปกครองในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน หรืออินเทอร์เน็ตคลิปดังกล่าวที่มา รายการ จัดใหญ่ ใส่ไม่ยั้ง

No comments