266 คนถึงไทยแล้ว พบมีไข้สูง 7 ราย

Share:


เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 22 พ.ค.63 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศตูนีเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนีโดยเที่ยวบินที่เดินทางมาจากตูนีเซีย ด้วยเที่ยวบิน TUN 41 เครื่องลงเวลา 11.30 น. มีผู้โดยสาร 4 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองไม่พบไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัส เพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมพาลาสโซ่ รัชดา


ส่วนเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบิน KE 651 เดินทางมาจากเกาหลีใต้ เครื่องลงเวลา 21.40 น. ผู้โดยสาร จำนวน 85 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบมีไข้สูง จำนวน 2 คน ถูกจับหนีทหาร 1 คน เจ้าหน้าที่รีบนำส่ง รพ. ส่วนที่เหลือนำเข้าที่พัก เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่ โรงแรมบางกอกพาเสซ มักกะสัน และโรงแรม ภัทรา พระราม 9

ส่วนเที่ยวบินที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเที่ยวบิน OZ741 (ผ่านเกาหลีใต้) เครื่องลงเวลา 23.00 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 96 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบมีไข้สูง จำนวน 3 คน เข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 6 คน ส่วนที่เหลือนำเข้าที่พัก เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรม เอวาน่า บางนา และโรงแรมโมเวนพิกซ์

และเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเยอรมนี ด้วยเที่ยวบิน LH 772 เครื่องลงเวลา 01.30 มีผู้โดยสาน จำนวน 81 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองพบมีไข้สูง 2 คน เข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การทูตชาวเยอรมนี 7 คน พระสงฆ์ 2 รูป เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมรัตนโกสิน และโรงแรม เอวาน่า บางนา และโรงแรม คิวส์ สุขุมวิท

No comments