การไฟฟ้าหวั่น ล้มละลาย เหตุลดค่าไฟให้ประชาชน

Share:


เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 เพจ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สหภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวั่นขาดสภาพคล่อง ขอผ่อนผันส่งเงินเข้าคลัง เลื่อนจ่ายค่าซื้อไฟฟ้าจากกฟผ. นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กล่าวถึงกรณีค่าไฟแพงขึ้นในช่วงกักตัวสถานการณ์ CO VID ว่า

การที่ค่าไฟแพงนั้นเนื่องจากเดือนมีนาคม เมษายน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานหนักเพราะอากาศร้อน ส่งผลให้ค่าไฟแพงขึ้น ส่วนการกำหนดค่าไฟที่แพงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง แต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีคณะกรรมการกิจการพลังงานเป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลในการคิดค่าไฟทั้งนี้ กำลังประสบปัญหาจากมาตรการดังกล่าวของรัฐ ทางสหภาพเกรงว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนครหลวงจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ในเดือนกรกฎาคมนี้ จึงอยากขอเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ เพราะทางสหภาพฯ ไม่อยากให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับการบินไทย หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลทุกไตรมาส รวมปีละ 14000 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่รายได้ลดลงกว่า 2 หมื่นล้านบาท ตามนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการยืดอัตราการจ่ายบิลโดยหนึ่งบิลสามารถชำระได้ภายใน 6 เดือน และการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 20 จึงอยากสอบถามว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังจำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลเต็มวงเงินเดิมหรือไม่ หรือปรับลดลงตามรายได้

อย่างไรก็ตามประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเรียกร้องให้รัฐบาลมีการปรับหลักเกณฑ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากเดิมที่รัฐบาลผลิตแค่ 33เปอร์เซ็น เอกชนผลิต 57เปอร์เซ็น โดยขอให้รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 51 เปอร์เซ็น หากสามารถทำได้จะทำให้อัตราค่าไฟถูกลงและประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกขึ้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงยื่นหนังสือและจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้

1. จะลดหรือเลื่อนการจ่ายค่าซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ.ที่ กฟภ.ต้องส่งทุกเดือนได้หรือไม่ หรือมีมาตรการรองรับอย่างไร

2. กฟภ.นำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นรายไตรมาส ราว 1.4 หมื่นล้านบาทต่อปีนั้น ยังต้องส่งเท่าเดิมหรือทยอยส่งได้


3. หาก กฟภ.ขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะจากการยืดเวลาให้ประชาชนจ่ายค่าไฟได้ 6 เดือนนั้นรัฐบาลจะเข้ามาดูแลอย่างไร นายกิตติชัย เผยว่า กฟภ.และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วง CO VID แต่หากดำเนินตามนโยบายรัฐบาลโดยไม่มีมาตรการมารองรับ กฟภ.อาจจะขาดสภาพคล่องในเดือนก.ค.นี้ จึงอยากให้ผู้มีอำนาจเร่งพิจารณามาตรการรองรับสำหรับ กฟภ.ด้วย

ขอบคุณ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23

No comments