คนแห่ทวงสิทธิ์แทน เราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม เพียบ

Share:


หลังจากที่คลังอนุมัติให้ข้าราชการที่เป็นเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือ ชาวเกษตรกรที่มีประกันสังคมแต่ถูกปัดไม่ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ โพสต์ขอความเห็นใจจาก เฉลิมชัย ช่วยรัฐขอสิทธิ์ เยียวย าเกษตรกร หลังตรวจสอบสถานะ ไม่ได้รับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน บางรายเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ถูกระบุอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม เยียวย าเกษตรกร วุ่น ผู้ขอสิทธิ์ได้รับเงินเยียวย าประกันสังคม และ เราไม่ทิ้งกัน ที่ไม่ได้สิทธิ์แห่ขอรับสิทธิ์ หลังตรวจสอบสถานะพบ สถานะเกษตรกร แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรกลับพบว่าพบว่า เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม บางรายระบุถ้าขอสละสิทธิ์ประกันสังคมมารับเงิน 5000 บาท ในสัดส่วนนี้ได้หรือไม่ จากการแพร่กระจาย CO VID ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ หวังบรรเทาทุกข์ให้หลากหลายอาชีพทั้งในรูปแบบต่างๆ โดยเลือกช่วยผู้ที่อ่อนแอที่สุดก่อน เป็นลำดับแรก


ล่าสุดในโพสต์เฟสบุคส์ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการร้องขอในกลุ่มของเกษตรกรที่มีประกันสังคมพ่วงด้วย เพราะตอนนี้ก็เดือดร้อนไม่ต่างจากเกษตรกรคนอื่นๆ หรือถ้ายอมสละสิทธิ์ประกันสังคม แล้วจะได้รับเงินเกษตรกรเดือนละ 5000 บาทหรือไม่

บางรายเมื่อลงทะเบียนขอรับเงิน 5000 บาท จากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระบบแจ้งมีการ สถานะเกษตรกร แต่เมื่อยื่นขอรับสิทธิ์เงินเยียวย าเกษตรกร เมื่อตรวจสอบไปที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ก็ระบุว่าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จึงไม่ได้รับการเยียวย าจากมาตรการของรัฐบาลเช่นกันข้าราชการได้แต่เรามีประกันสังคมกลับไม่ได้เงินถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองทางทั้งเงิน เราไม่ทิ้งกัน ทั้งเงินเกษตรกร ขอความเห็นใจให้กับพวกเราด้วยพวกเราก็เดือดร้อนไม่ต่างกัน ที่สำคัญพวกเราเป็นคนไทยมีบัตรประชาชน


ขณะที่บางรายโพสต์ว่าไม่เคยไปยื่นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานประกันสังคม แต่เมื่อตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกร กลับมีข้อความตัวอักษรสีแดงขึ้น ว่า ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา เนื่องจากอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคม โดยข้อความอื่นๆโดยสรุปคืออยากเรียกร้องขอให้ ทบทวนสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรใหม่

เรียกได้ว่าน่าเห็นใจเป็นอย่างมากครับเพราะเกษตรกรบางท่าน ต้องไปปรับปรุงทะเบียน ไปเปิดบัญชีใหม่ วิ่งเต้นทุกอย่าง เพื่ออยากได้รับสิทธิ์สุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์เพราะมีประกันสังคม ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใหม่ด้วยครับ

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ

เรียบเรียง มุมข่าว

No comments