ใครมีบุตร เตรียมลงทะเบียนรับเงินด่วน เอาไปเลย 3,000 เริ่มเดือนหน้า

Share:


กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมชง ครม. เสนอใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น คนชรา เด็ ก ผู้พิ ก าร คนไ ร้บ้าน และคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค. ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคนทั้งนี้ จะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อ 29 พ.ค.นี้


คลิปขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

No comments