คุณสมบัติคนมีบุตร ที่จะได้รับเงิน 3000

Share:


เรียกได้ว่ารัฐบาลเตรียมออกโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID เพื่อให้ทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ล่าสุดจ่อเพิ่มโครงการช่วยเหลือกลุ่มใหม่ เช่น คนสูงอาย เด็ก ผู้พิก าร คนไร้บ้าน และคนตกหล่น มอบให้เดือนละ 1 พันบาท นาน 3 เดือนเริ่ม เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เบื้องต้นตามแผนที่จะเสนอนี้ คาดใช้งบ 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีคนในกลุ่มนี้รอรับความช่วยเหลือประมาณ 13 ถึง 14 ล้านคนภาพจาก ช่อง 3 HD


คาดใช้งบประมาณ 30000 ถึง 40000 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงจะทำการตรวจสอบซ้ำเพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน 5 พันบาท 3 เดือน ผู้ที่ตกค้างจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน 5 พัน มีประมาณ 1.7 ล้านคน แบ่งออกเป็น1 ตัดสิทธิเพราะซ้ำกับประกันสังคม

2 ตัดสิทธิเพราะซ้ำกับกลุ่มเกษตรกร โดย 2 กลุ่มดังกล่าวมีประมาณ 6 แสนราย คงเหลืออีก 1.1 ล้านรายที่จะได้ใช้งบประมาณนี้

ขอบคุณ ช่อง 3 HD

No comments