คลังเผย ดูแลครบทุกกลุ่ม

Share:


เมื่อวันที่ 16 พค 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค กล่าวว่า ล่าสุด มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน จะได้รับเงิน 5000 บาท จำนวน 15 ล้านคน ขณะที่ ปัจจุบันประชากรมีประมาณ 66 ล้านคน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1 แรงงานในระบบ (ประกันสังคม) มี 11 ล้านคน

2 แรงงานอิสระ เราไม่ทิ้งกัน มี 16 ล้านคน

3. เกษตรกร มี 10 ล้านคน

4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ มี 3 ล้านคน

5. กลุ่มเปราะบาง มี 13 ล้านคน

6. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มี 2.4 ล้านคน

7. กลุ่มคนลงทะเบียนไม่สำเร็จ เราไม่ทิ้งกัน มี 1.7 ล้านคน

8. ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉิน มี 1 ล้านคน

9. อายุต่ำกว่า 18 ปี มี 13.5 ล้านคน


อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่ม ในมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป พร้อมดูแลได้ทันท่วงทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการ ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน จากนี้รัฐบาลจะมีการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านมาตรการอื่นๆ ต่อไปกลุ่มประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการ


กลุ่มผู็ประกอบการอย่างไรก็ดีสำหรับทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รอฟังอีกทีนะครับว่ารัฐจะมีมาตรการอย่างไร

ขอบคุณ ไทยรัฐ

No comments