เราไม่ทิ้งกัน สถานะสีเหลือง วันนี้สถานะเปลี่ยนรอรับเงิน

Share:


สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ตอนนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1จุด6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง และได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้วเราไม่ทิ้งกัน


ล่าสุด 13 พฤษภาคม 2563 วันนี้มีคนสถานะเปลี่ยนจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานะสีเหลือง คือเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลังจากที่มีสถานะรอการตรวจสอบมาเนิ่นนาน แต่ตอนนี้กระทรวงการคลังทยอยแจกสถานะสีเขียว ได้รับสิทธิกันไปหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ และมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่บ้านเตรียมรับเงินเตรียมรับเงินเตรียมรับเงิน


คาดว่าภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้างสำหรับคนที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว คือได้รับสิทธิ ทางกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินโดยเร็วที่สุด ให้รออย่างใจเย็นๆนะคะ

No comments