ขึ้นตามนี้เงินเข้าแน่นอน เปิด 2 สถานะที่คนถามเยอะ

Share:


ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid 19 หลังปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการครบ 1 เดือน พบว่ามีจำนวนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ หักการลงทะเบียนซ้ำออกแล้วเหลือ 24 ล้านราย จำนวนนี้เป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน จากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย ทำให้คงเหลือผู้ที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านรายกระทรวงการคลัง ได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินcovid-19 แล้ว พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ จากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว


วันที่ 29 เม.ย. โดย ณ วันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 15:40 น. มาตรการ 5000 บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนที่ เราไม่ทิ้งกัน.com ล่าสุด กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงิน ให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์อีก 1.5 ล้านรายในวันที่ 27-28 เมษายน 63 โดยวันนี้ 28 เมษายน 63 ระบบจะทำการจ่ายเงิน ให้กับผู้ผ่านเกณฑ์อีกแปดแสนคน

ซึ่งนายลวรณ แสงสนิท ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า ถึงความคืบหน้ามาตรการจ่ายเงิน 5000 บาทเราไม่ทิ้งกัน ในช่วงวันที่ 8-24 เมษายน 63 นั้น ได้โอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4.9 ล้านรายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 2.5 หมื่นล้านบาททีเดียวขึ้น 2 สถานะนี้ เงินเข้าแน่นอน


1. กลุ่มที่รอการปรับปรุงสถานะ

2. กลุ่มที่ท่านได้สิทธิ แต่โอนไม่ผ่าน เพราะกรอกข้อมูล หรือใส่เลขบชผิด ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขและรอระบบทำรายการอีกครั้งภาพอธิบายจาก Krungthai Care เมื่อระบบโอนไม่สำเร็จ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากหมายเลขบัตรประชาชน และทำการโอนเงินอีกครั้ง

No comments