กาญจนบุรีประกาศปลดล็อค โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงร้านอาหารและ Coffee Shop ในโรงแรม แล้ว

Share:


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 มีคำสั่งคณะกรรมการ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1956 / 2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายการป้องกันการแพทย covid-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้สถานการณ์การ covid-19 ลดลง จึงอาศัยอำนาจความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ติดต่อ พ. ศ. 2548จังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทและที่พักที่มีใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานสามารถเปิดให้บริการได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้ผ่อนปรนเปิดกิจการได้ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป แต่ต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งขัด

1. ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ลักษณะคล้าย เปิดบริการได้ตามปกติ และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน2. การให้บริการ Coffee Shop และ ร้านอาหารให้บริการเฉพาะสำหรับแขกที่มาพักเท่านั้น และการให้บริการด้านการประชุมสัมนาจัดเลี้ยง ต้องมีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน และควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด

3. ให้ดำเนินตามมาตรการ Social Distancing คัดกรองเชื้อ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

No comments