อดีต รมว คลัง แนะหากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากัน

Share:


เมื่อวันนี้ 9 พค 63 ที่ผ่านมา ศ ดร สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ให้ความเห็นถึงวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมและรวดเร็ว คือ มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

1 รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4เปอร์เซ็น ของผลผลิตของชาติ GDP เพื่อแก้วิกฤต CO VID โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน


2 รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยประชาชน 600000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400000 ล้านบาทศ ดร สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว คลัง


3 วิธีการช่วยเหลือของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ เป็น14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคน เนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน

4 การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียมศ ดร สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีต รมว คลัง


5 การชดเชยเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีช่วยเหลือ6 กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤต CO VID ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรม มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

ขอบคุณ สปริงนิวส์

No comments