บุคคล 10 จังหวัด เข้าพื้นที่ต่อไปนี้ต้องกักตัว 14 วัน

Share:เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ของ (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สาระสำคัญในประกาศดังกล่าว ระบุว่า ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้ อสม.รายงานเจ้าหน้าที่สารณสุที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด

1.กทม.

2.ภูเก็ต

3.นนทบุรี

4.ยะลา

5.สมุทรปราการ

6.ชลบุรี

7.ปัตตานี

8.สงขลา

9.เชียงใหม่

10.ปทุมธานี


ทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก เป็นเวลา 14 วัน หากเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีความจำเป็นต้องให้กักตัว ให้ออกคำสั่งกักตัวโดยเร็ว หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที


ประกาศดังกล่าวประกาศดังกล่าว

No comments