วันนี้สถานะเปลี่ยน เช็คเลย เราไม่ทิ้งกัน 5000 จ่ายอีก 4.8 แสนราย

Share:


ประชาชนยังคงเฝ้ารออย่างต่อเนื่อง สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5000 ซึ่งได้ครบ 1 เดือนแล้วนะครับ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ผ่านคุณสมบัติได้สูงสุดไม่เกิน 16 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 240000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะเร่งง่ายเงินงวดแรกให้แล้วเสร็จภายใน 8 พฤษภาคมนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ มีมติอนุมัติโครงการเยียวผู้ได้รับผลกระทบจาก CD19 มาตรการมอบเงิน 5000 เพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 16 ล้านคน จากเดิม 14 ล้านคน โดยจะจ่ายให้เป็นเวลา 3 เดือน วงเงินงบประมาณ 240000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจากงบประมาณกลางปี 2563 จำนวน 70000 ล้านบาท และมาจาก พรก เงินกู้ 170000 ล้านบาท โดยโครงการนี้จะดำเนินการระหว่าง 24 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายนนี้


สำหรับวันนี้ ครบ 1 เดือน มาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5000 ที่เริ่มให้มีการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม นาย อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้าหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย คงเหลือ ผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จานวน 22.3 ล้านราย ซึ่งมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย เป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน ช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563


โดยในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม กลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือนสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการาอย่างรวดเร็ว นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง ขออภัยประชาชนที่รอรับเงินจนหลายคนมีความเครียด และมาร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง ขอยืนยันว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีการแจ้งผลผ่านเกฑณ์หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ wwwเราไม่ทิ้งกันcom ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เวลา 6.00 น เป็นต้นไป

ขอบคุณ การคลัง

No comments