30 เมษายน 2563 โอนเงินเราไม่ทิ้งกันอีก 4จุด8 แสนราย

Share:


เรียกได้ว่าครบ 1 เดือนแล้วนะครับ สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5 พันบาท คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้มอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ผ่านคุณสมบัติได้สูงสุดไม่เกิน 16 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 240000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10จุด6 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะเร่งง่ายเงินงวดแรกให้แล้วเสร็จภายใน 8 พฤษภาคมนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ มีมติอนุมัติโครงการเยียวผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID มาตรการมอบเงิน 5000 บาท เพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 16 ล้านคน จากเดิม 14 ล้านคน โดยจะจ่ายให้เป็นเวลา 3 เดือน วงเงินงบประมาณ 240000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นจากงบประมาณกลางปี 2563 จำนวน 70000 ล้านบาท และมาจาก พรก เงินกู้ 170000 ล้านบาท โดยโครงการนี้จะดำเนินการระหว่าง 24 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายนนี้


สำหรับวันนี้ ครบ 1 เดือน มาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท ที่เริ่มให้มีการลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม นาย อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28จุด8 ล้านราย ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้าหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1จุด7 ล้านราย คงเหลือ ผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จานวน 22จุด3 ล้านราย ซึ่งมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย เป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10จุด6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน ช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7จุด5 ล้านรายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิอีก 4จุด8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2จุด6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม กลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือน


สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการาอย่างรวดเร็ว นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง ขออภัยประชาชนที่รอรับเงินจนหลายคนมีความเครียด และมาร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง ขอยืนยันว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีการแจ้งผลผ่านเกฑณ์หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ wwwเราไม่ทิ้งกันcom ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เวลา 6จุด00 น เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า

ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5000 บาท กระทรวง การคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด หากไม่ได้รับสิทธิและไม่เห็นด้วยก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ สำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ จานวน 3จุด5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอยู่ระหว่างการลงพื้นที่พื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ ลงทะเบียนไว้ซึ่งการจ่ายเงินในรอบแรกจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤษภาคม ที่จะครบจ่ายเงินรอบ 2 ขณะที่ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้พิ การในช่วงการแพร่กระจาย CO VID ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตร จำนวน 2 ล้านคน คนละ1000 บาท และยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตร ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1จุด2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1 พันบาท เริ่ม 1 ตคจากที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่28 ม.ค.ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเบี้ยเป็น 1พันบาท แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1 ล้านคน

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

No comments