แนะลงทะเบียนเกษตรกร ต้องปรับปรุงข้อมูล รอรับเงินเยียวยา 15,000 บาท (คลิป)

Share:


สำหรับการ การจ่ายเงินเกษตรกร เรียกได้ว่ารอคอยกันมานานแล้ว จากกรณีกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID ซึ่งกำลังนำเสนอครม ในวันนี้ 28 เมย 63 โดยกรอบที่คุยกันมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรครอบครัวละ 15000 บาท

ล่าสุด นางสาวกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยผ่านรายการถามตรงๆ กับจอมขวัญ ไทยรัฐทีวีช่อง 32 ว่า ในประเด็นเรื่องการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID ทางเราไม่ได้ดูแลในส่วนนี้ ก็ขอให้ติดตามมติครม ในพรุ่งนี้ แต่เรารับผิดชอบในส่วนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านการเพาะปลูก ประมาณ 7จุด5 ล้านครัวเรือน โดยมีเกษตรกรได้เข้ามาปรับปรุงรอบการผลิต 2562ทับ63 ทั้งสิ้น 6จุด2 ล้านครัวเรือน ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพเกษตรกรจึงอยากให้มีการเข้ามาลงทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลกัน โดยเอกสารการขึ้นทะเบียนก็จะมี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารสิทธิที่ดินทำการเกษตร หรือสัญญาเช่า


ส่วนการอัปเดต คือการปรับปรุงรอบการผลิต เช่น ปีนี้ปลูกข้าว แต่ปีถัดไป 63ทับ64 แจ้งว่าปีนี้ปลูกอะไร เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ซึ่งต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ส่วนกรณีที่ การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นว่าเป็นเกษตรกร มีหลายประเด็น เช่น เป็นกรณีที่พ่อ แม่ ใส่ชื่อลูกในครัวเรือนเกษตร แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว ซึ่งไม่ได้มีการแจ้งชื่อออกหรือปรับปรุง สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเลย

โดยที่ยังทำงานเกษตรอยู่ให้มาปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูกของเกษตรกรนั้นๆ เพื่อที่จะรับสิทธิ์เงินเยียวยา กรณีที่จำเป็นต้องใส่ชื่อในสมาชิกครอบครัวในการขึ้นทะเบียน ตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร โดยในแบบฟอร์มสามารถติ๊กบอกได้ว่า สมาชิกคนดังกล่าวช่วยหรือไม่ช่วยการเกษตรผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ กรณีรายใหม่ แปลงใหม่ หรือ รายเดิม แปลงใหม่ ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบก.๐๑ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมย 2563


ส่วนกรณี รายเดิม แปลงเดิม เกษตรกรสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ด้วยตนเอง กรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ทบก 01 พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ต้องการตรวจสอบคลิก คลิกที่นี่ท่านใดเช็คสถานะขึ้นปี 62 สบายใจ รอรับได้เลย

คลิปอย่างไรก็ดีวันนี้รอฟังข่าวอีกทีหลังจากเข้าครม จะกำหนดจ่ายเมื่อไหร่นั้นมารอลุ้นกันครับ

ขอบคุณ ไทยรัฐ TV

No comments