นำส่งข้อมูลเพิ่ม สถานะเปลี่ยนแต่ยังไม่ได้รับเงิน 5000

Share:


สำหรับมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท นาน 3 เดือน ซึ่งมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า 5 ล้านราย และสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ ตอนนี้ทางเว็บไซต์ได้เปิดให้ ยื่นทบทวนสิทธิ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ ซึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่ลงสำรวจถึงบ้านเราไม่ทิ้งกันเมนู ยื่นทบทวนสิทธิ


ซึ่งสำหรับใครที่สถานะเปลี่ยน อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน สถานะได้เปลี่ยนเป็น อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ แสดงว่าได้รับเงิน 5000 บาท ในวันถัดไปสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มสถานะ อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน


สำหรับคนที่สถานะเปลี่ยน อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน พบว่าบางคนยังไม่ได้รับการโอนเงิน 5000 บาท จึงเกิดความกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินตามมาตรการ ซึ่งต้องบอกเลยว่า สำหรับท่านที่สถานะเปลี่ยนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินในวันนี้ 24 เมษายน 2563 ให้รอการโอนในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งรับรองว่าได้เงิน 5000 บาท แน่นอนสำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะ อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน หากวันนี้เงินยังไม่เข้า ทางกระทรวงการคลังกำลังไล่โอนตามคิว ให้รอรับเงินในวันถัดไป เว้นวันหยุดราชการ

No comments