ใครยังไม่ได้เงิน 5000 รีบอ่านด่วน

Share:


หลังจากมาตรการ 5,000 บาท (3 เดือน) ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ซึ่งบางส่วนก็ได้รับเงินไปแล้ว บางส่วนโดนตัดสิทธิ์ และอีกบางส่วนที่ยังค้างไว้ตรงที่สถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทำให้หลายคนสงสัย เพราะหลายคนมองว่าตนเองค้างอยู่ในสถานะนี้เป็นเวลาหลายวันแล้ว ไม่มีความคืบหน้า เปลี่ยนแปลงเสียที

ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำถาม-ตอบ อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมาตรการ 5,000 บาท และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชี้แจงข้อสงสัยดังกล่าวดังนี้

1.กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา โดยนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อใหสามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com


2.การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด3.การโอนเงินให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 วันทำการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และการโอนเงินช่วยได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการ

No comments