อย่าเพิ่งไปจ่ายค่าไฟเดือน เมษายน

Share:


เมื่อวันที่ 22 เมษายน เพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้โพสต์ข้อความระบุว่า PEA แจ้งการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมย 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 CO VID เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว ในเบื้องต้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ดังนี้อย่าพึ่งจ่ายค่าไฟเดือน เมษายนแจ้งการจ่ายค่าไฟเดือนเมษายน


1 ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภท 1.1.1 ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 25632 ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ ประเภท 1.1.2 ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไปทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง ข่าว กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


โพสต์ดังกล่าวสำหรับค่าไฟเดือนเมษายนยังไม่ต้องจ่ายนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่การไฟฟ้าโดยตรงนะครับ

ขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว PEA แจ้งข่าวชาวโพธิ์ชัย

No comments