เราไม่ทิ้งกัน มีผู้ไม่ได้สิทธิกว่า 10 ล้านคน

Share:


เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย ความคืบหน้ามาตรการ 5000 บาท ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 มีการลงทะเบียนรวม 28 ล้านรายการ ในจำนวนนี้ เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน 23จุด5 ล้านคน โดยจากสถานะการตรวจสอบและคัดกรองล่าสุดพบว่า เป็นผู้ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 21จุด1 ล้านคน ไม่ผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1จุด8 ล้านคนและอยู่ระหว่างการพิจารณา 6 แสนคน คนที่ไม่ผ่านฐานข้อมูลกรมการปกครองจำนวน 1จุด8 ล้านคน เรายังไม่ตัดสิทธิ์ สามารถมาลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่ 22 เมย นี้ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทะเบียนผิดพลาด เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน การใส่คำนำหน้าชื่อ หรือการสะกดชื่อ รวมถึง รหัสที่อยู่หลังบัตร เป็นต้น


ทั้งนี้ จากกลุ่มผู้ผ่านฐานข้อมูลกรมการปกครองสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มผ่านเกณฑ์ 4จุด2 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ได้เริ่มต้นโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 8 เมย 2563 เรียบร้อยแล้ว 3จุด2 ล้านคน คิดเป็นจำนวนเงิน 1จุด6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง ได้เร่งโอนเงินต่อเนื่องทุกวันทำการ สำหรับในกลุ่มที่เหลืออีก 1จุด0 ล้านคน จะได้รับเงินภายในสัปดาห์นี้กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 6จุด3 ล้านคน ซึ่งทยอยได้รับ SMS แจ้งให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมและได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 4จุด4 ล้านคน สำหรับส่วนที่เหลืออีก 1จุด9 ล้านคน ขอให้เร่งเข้าไปกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com หัวข้อ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ทราบผลการคัดกรอง หากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็ว ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถไปใช้ช่องทางขอทบทวนสิทธิ์ได้


กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 10จุด6 ล้านคน ได้ส่ง SMS แจ้งผลการคัดกรองแล้ว 4จุด7 ล้านคน ส่วนที่เหลือทั้งหมด จะได้รับ SMS ภายในสัปดาห์นี้ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้วที่ www เราไม่ทิ้งกัน com หัวข้อ ยื่นทบทวนสิทธิ์ โดยจะเปิดรับผ่านช่องทางออนไลน์นี้เท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมตามมาตรการลดการแพร่กระจาย CO VID

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพเกษตร ราว 6 ล้านคน อยู่ในระบบประกันสังคม 9จุด2 แสนคน เป็นนักเรียนนักศึกษา 7 แสนคน ค้าขายออนไลน์ 4 แสนคน ทั้งนี้ ขอให้เตรียมข้อมูลสำคัญและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น อาชีพของผู้ลงทะเบียน สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

กระบวนการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ สำหรับยอดการขอทบทวนสิทธิ์วันที่ 20 เมย 2563 ณ เวลา 12จุด00 น อยู่ที่ 7จุด4 แสนคน

ขอบคุณ มติชนออนไลน์

No comments