3 ขั้นตอน รับเงินประกันสังคมสูงสุด 9300

Share:


เมื่อวันที่ 20 เมษายน เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกันสังคม ช่วยสูงสุดเดือนละ 9300 บาท 62เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างแต่ละคน เพดานสูงสุดที่เงินเดือน 15000 ไม่เกิน 90 วัน และจะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์ระยะต่อไป CO VID ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติด CO VIDโพสต์ดังกล่าว


ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการ ตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เช่นกัน วิธีรับเงินชดเชยผ่านเว็บไซต์

1 เว็บไซต์ www sso go th เลือกไปที่ กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน คลิกที่นี่ คลิกเลย

2 เลือกไปที 1 กรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตน

3 กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแค่ 3 ขั้นตอนรอรับเงิน


ลงทะเบียนผ่านเว็บนะครับไม่ต้องไปที่สำนักงานอย่างไรก็ตามหากได้รับผลกระทบ จาก CO VID ให้รีบลงทะเบียนเลยนะครับเพราะประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้แล้ว

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

No comments