อบจ ชลบุรี แจกเงิน 200 ล้าน กว่า 2 แสนครัวเรือน นำเงินไปใช้ฟรีสไตล์

Share:


เมื่อวานนี้ 15 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีการประชุมการควบคุม ป้องกัน ช่วยเหลือ covid19 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี ยกเว้นเมืองพัทยา โดยมีคุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานทั้งนี้ อบจ.ชลบุรี จะมอบเงินให้ครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างเร่งด่วน


ผู้ได้รับเงินสามารถนำไปจ่ายได้ตรงตามความต้องการทันที คาดว่า จะมีผู้ที่ได้รับประมาณ 2 แสนครัวเรือน งบประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะไปสำรวจผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตัวเอง และจัดสรรงบประมาณ 50% ร่วมกับงบประมาณ อบจ.ชลบุรี อีก 50%ขอบคุณที่มาจาก เฟซบุ๊ก อบจ.ชลบุรี ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ภาพ กิจกรรม

No comments