ธนาคารออมสิน อนุมัติลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน รอบแรกแล้วกว่า 1.4 แสนราย

Share:


จากสถานการณ์ COVID19 ธนาคารอมมสินก็ได้มีโครงการ กู้เงินฉุกเฉินเพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID19 ที่ประสงค์ต้องการกู็เงินฉุกเฉิน พบว่ามีประชาชนเข้าลงทะเบียนยื่นกู้เงินฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง คาดว่ามีผู็ยื่นกว่า 200000 ราย ธนาคารออมสินอนุมัติแล้วกว่า140000 ราย รอ SMS ยืนยันล่าสุด ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 มี 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10000 บาท และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นั้


ปรากฏว่ามีลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก อย่างพร้อมเพรียงกัน มากกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารของเว็บไซต์ธนาคารฯ ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าระบบลงทะเบียนเกิดความขัดข้องแม้ว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน หรือ สพร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ธนาคารออมสิน ใช้บริการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของธนาคารฯ จะได้ให้การสนับสนุนและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตามสำหรับการลงทะเบียนในวันนี้ 16 เมษายน 2563 ได้เปิดให้ยื่นกู้ออนไลน์ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ปรากฏว่า ยังมีผู้เข้าลงทะเบียนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซี่งมากกว่าวันที่ 15 เมษายน 2563 กว่า 1 เท่าตัว แต่ระบบสามารถรองรับการเข้ามาลงทะเบียนได้

โดยเมื่อผ่านไปถึงเวลา 14.30 น. ระบบได้อนุมัติ การยื่นกู้ไปแล้ว 148076 ราย แบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 73624 ราย สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 74452 ราย คาดว่าภายในเย็นนี้จะมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่า 200000 ราย


เมื่อเช้าเห็นรายงานจำนวนผู้สนใจเข้าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อลงทะเบียน มีมากถึงกว่า 6 ล้านคน ซึ่งระบบก็พร้อมรองรับ และยังไม่รวมช่องทางที่เปิดเพิ่มขึ้นผ่านลิงก์เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนยื่นกู้ออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ธนาคารฯ ซึ่งมีคนเข้าลงทะเบียนอีกหลายแสนราย ที่ระบบสามารถทยอยรับเรื่องได้ด้วยการจัดเป็นคิว แม้อาจจะช้าเล็กน้อยเมื่อระบบรับเรื่องแล้วจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลต่างๆ เบื้องต้นของผู้กู้ทันที ซึ่งใช้เวลาก่อนจะอนุมัติ ซึ่งขั้นตอนนี้อำนวยความสะดวกให้โดยไม่ต้องไปสาขา ถ้าผู้ยื่นกู้ทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้น ก็ให้รอรับข้อความ SMS เพื่อให้ไปที่สาขาตามนัดหมายต่อไป ขณะเดียวกัน ธนาคารฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อการรองรับการลงทะเบียนจำนวนอย่างต่อเนื่องให้สามารถรองรับการยื่นเรื่องได้รวดเร็วขึ้นอีก ดร.ชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ทั้ง 2 ประเภทนี้ เปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้ สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th นี้

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน

No comments