ประกันสังคม เร่งโอนเงินให้ผู้ว่างงานคาดภายในสัปดาห์หน้า

Share:


******สำนักงานประกันสังคมกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประกัน ที่ลงทะเบียนว่างงานจากผลกระทบการแพร่กระจาย CO VID โดยข้อมูลระหว่างวันที่ 24 มีค ถึง7 เมย 2563 มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนว่างงานไว้จำนวน 401653 คน คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเร่งโอนเงินช่วยเหลือว่างงานผู้ลงทะเบียนได้ โดยจะมีข้อความส่งไปทาง SMS เบอร์ผู้ประกันตนที่ใช้ลงทะเบียน ซึ่งจะตัดจ่ายเป็นเดือน จำนวน 3 เดือน ไม่ต่ำกว่า 5000 บาท หรือ 62เปอร์เซ็น ของค่าจ้างภาพประกอบข่าวเท่านั้นลงทะเบียนว่างงาน


เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินชดเชย จากประกันสังคมในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID มีดังนี้

1 ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน จ่าย 50เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 50 เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 2 ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45 เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70 เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วันภาพประกอบข่าวเท่านั้น


3 ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 39 งวดค่าจ้างเดือน มีค เมย พค 63 ออกไปอีก 3 เดือน งวดค่าจ้างเดือน มีค เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 กค 63 งวดค่าจ้างเดือน เมย เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 สค 63 งวดค่าจ้างเดือน พค เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 กย 63ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

อย่างไรก็ตามเราจะผ่านเรื่องราวนี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

No comments