กฟภ จ่ายคืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว 3000 ล้าน

Share:


******สำหรับมาตรการขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า ที่เปิดให้ลงทะเบียนนั้น วันนี้ 10 เมษายน 2563 นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า มีผู้ใช้ไฟที่ยื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันผ่านเว็บไซต์มากกว่า 26 ล้านครั้ง โดยมีผู้ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านมากกว่า 4500000 ราย และขอรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์และเคาเตอร์เซอร์วิส มากที่สุดตามลำดับมิเตอร์ไฟฟ้า


โดยทาง กฟภ เริ่มทยอยจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันที่วันที่ 9 เมษายน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วถูกต้อง รวมเป็นเงิน 3000 ล้านบาท ซึ่งได้เตรียมพร้อมพนักงาน เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ไฟที่ยื่นตรวจสอบสิทธิ์ ให้ได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าอย่างเร็วที่สุด และจะทยอยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพย์ และเคาเตอร์เซอร์วิสตรวจสอบสิทธ์


สำหรับผู้ใช้ไฟที่ได้ยื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า PEA ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะทยอยจ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพย์ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร และ Counter Serviceซึ่งต้องบอกว่าขั้นตอนอาจมีการล่าช้าได้ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบผ่านหลายหน่วยงาน ไม่เพียงแต่เฉพาะหน่วยงานของการไฟฟ้าเท่านั้น

No comments