วันนี้เงินเข้าวันสุดท้าย

Share:


******ผ่านไปสองวันแล้วกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยการแจกเงินเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หรือคนละ 30000 บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับเงิน 5000 บาท กว่า 2 แสนกว่ารายล่าสุดวันที่ 9 เมษายน เป็นวันที่ 2 ของการโอนเงิน 5000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน สำหรับวันนี้ กระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 7530000 แสนคนซึ่งจะมีการแจ้งผล พร้อมโอนเงิน 5000 บาท แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนมาตรการรับเงินผ่านทางเอสเอ็มเอส และอีเมล์ตามที่ลงทะเบียนไว้


ทั้งนี้ ประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินว่าอยู่ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว ประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินว่าอยู่ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคลิกเพื่อตรวจสอบสถานะ


หากมีผู้ลงทะเบียนหลายคนเมื่อเช็คสถานะพบว่า ระบบแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน โดยทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ได้เปิดให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้แล้ว ทางเว็บไซต์ได้เปิดเมนูใหม่สำหรับให้ผู้ที่ได้รับเงินแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้แล้ว

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงิน 5000 บาท

1 เข้าไปที่ www เราไม่ทิ้งกัน com

2 กดเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

3 กรอกรายละเอียด หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน กรอก วัน เดือน ปีเกิด ที่ลงทะเบียนไว้ขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบเข้าแก้ไขด่วน เพราะพรุ่งนี้ 10 มีนาคม 2563 จะเป็นการโอนเงินวันสุดท้ายของล็อตแรก

No comments