6 มาตรการช่วยเหลือ จากแบงก์ชาติ พักชำระหนี้ บัตรเครดิต รถ บ้าน

Share:


******สำหรับใครที่มีเป็นหนี้ บัตรเครดิต รถ บ้าน วันนี้เรามีข่าวดีมาบอก ไม่ต้องกังวลใจ ไม่ต้องเครียดทุกคนได้รับผลกระทบหมดไม่ว่าธุรกิจไหน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตมาตรการนี้เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำ เพื่อลดภาระหนี้ของประชาชน ผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งสามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ามาตรการขั้นต่ำได้ โดยมาตรการต่าง ๆ มีดังนี้1 คนที่มีหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ จาก 10 เปอรเซ็น เหลือ 5เปอร์เซ็น ในปี 2563ถึง2564 ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 8เปอร์เซ็น ในปี 2565 ลดอัตราการผ่อนชำระเป็น 10เปอร์เซ็น ในปี 2566 นอกจากนี้ ลูกหนี้สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้2 คนที่มีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ – ให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ให้บริการอื่น เลือกดำเนินการระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดเดิมอย่างน้อย 30เปอร์เซ็น เป็นระยะเวลา 6 เดือน


3 สินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ วงเงินไม่เกิน 35000 บาท และรถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250000 บาท ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำระหนี้เงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) 6 เดือน

4 ลีสซิ่ง หนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท ผู้ให้บริการเลือกดำเนินการระหว่างพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือพักชำระหนี้เงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน5 สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละรายสินเชื่อบ้าน


6 สินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 3 เดือน และพิจารณาความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละรายทั้งนี้ ลูกหนี้ที่มีศักยภาพยังสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ ซึ่งจะได้รับเงื่อนไขพิเศษตามความเหมาะสม ส่วนลูกหนี้ที่มีสินเชื่อหลายประเภทสามารถได้รับความช่วยเหลือทุกประเภทตามเงื่อนไข

ขอบคุณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

No comments