เตรียมรับมือ หากประชาชนต้องอยู่บ้าน 24 ชม

Share:


*****เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมาเพจ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า มหาดไทยเตรียมรับมือ หากประชาชนต้องอยู่บ้าน 24 ชม เมื่อวันที่ 5 เมย 63 ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดำเนินการ ในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์CO VID ยกระดับการปฏิบัติการ ได้แก่

1 ให้จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด Local Quarantine ให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้ ทั้งในด้านการจัดทำเป็นสถานที่กักกันตัว โรงบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว รวมทั้งกำหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน


2 ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้ง CO VID โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนัก ไม่เคลื่อนย้าย เดินทาง

3 วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

4 วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มีการกำหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชนให้ชัดเจน และกำหนดในแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติการยับยั้งการแพร่ CO VID อย่างเข้มข้นภาพจาก ข่าวเวิร์คพอยท์ 23


โพสต์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนรอฟังประกาศอย่าตื่นตระหนก

ขอบคุณ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23

No comments