วัดดอนจั่น เด็กๆขาดแคลนอาหาร ไม่มีคนมาทำบุญบริจาค หลังวิกฤติ Covid 19

Share:


*****เมื่อวันที่ 3 เมษายน 63 มีรายงานว่าที่วัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กที่มีฐานะยากจนจำนวน 770 คน และในช่วงที่มีการระบาดของ Covid 19 ทำให้ทางวัดก็ได้มีการเพิ่มมาตรการในการดูแลเด็กเหล่านี้ อย่างเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากเกรงจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่จากมาตรการดังกล่าวที่ได้ทำขึ้นนี้ ส่งผลทำให้มีประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่คอยช่วยเหลือเด็ก ๆ มาบริจาคอาหารน้อยลงเช่นกัน ทำให้ขณะนี้ทางวัดขาดแคลนอาหารในการเลี้ยงเด็ก ๆ ในแต่ละมื้อตามไปด้วยทั้งนี้ จากการสอบถามทางด้าน พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น กล่าวว่า หลังจากการเกิด Covid 19 มากขึ้น ทางวัดก็ได้มีการใช้หลักของความมั่นคงในชีวิต ห้ามไม่ให้เด็กที่อยู่ในวัดออกไปนอกบริเวณวัด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกไปเสี่ยง เปรียบเสมือนนกที่อยู่ในกรง ย่อมปลอดภัยกว่านกที่อยู่นอกกรง นอกจากนี้ยังมีญาติโยมนำเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยมาถวายให้วัดอีกด้วย


สำหรับการดูแลมาตรการทางสังคม ครูจิตอาสาก็ได้บอกว่า ได้มีการสอนให้เด็กรู้จักกับมาตรการทางสังคม แม้ว่าเด็กจะไม่ได้ออกไปด้านนอก แต่ก็ป้องกันไว้ก่อน โดยมีการจัดให้เด็กนั่งห่างกัน 1 เมตรเวลาทานอาหาร เข้าแถวรับอาหารก็ต้องยืนห่างกัน 1 เมตร สอนวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้กับเด็ก สอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง ให้เด็กนอนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และงดใช้สิ่งของร่วมกัน รวมถึงดูแลที่พักให้สะอาดตลอดเวลา เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและเพื่อป้องกันเด็กๆที่วัดดอนจั่น


อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของ Covid 19 นั้นก็ส่งผลกระทบหนักทำให้ญาติโยมนำอาหารหรือของใช้มาบริจาคให้ที่วัดน้อยลง ทำให้ขณะนี้เหลืออาหารเลี้ยงไม่มาก แต่ก็ยังพอสามารถเลี้ยงได้อีกหลายวัน จึงอยากจะฝากญาติโยมที่มีจิตศรัทธา สามารถมาบริจาคข้าวสารอาหารแห้งได้ที่วัดดอนจั่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็ก ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ทางวัดยังงดรับกิจนิมนต์เพื่อป้องกันการติดเชื้อของพระลูกวัดเพราว่าในวัดมีคนอยู่จำนวนมาก หากมีการระบาดภายในวัดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยากแน่นอน ซึ่งหากมีญาติโยมหรือผู้ใจบุญสนใจที่จะช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้กับทางวัดที่เบอร์โทรศัพท์ 053 240 184

ขอบคุณ chiangmainews

No comments