อนุทิน สร้างขวัญกำลังให้บุคลากร

Share:


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 63 เพจ The Reporters ได้โพสต์ข้อความระบุว่า CO VID อนุทิน สร้างขวัญกำลังใจ สู้ CO VID เสนอที่ประชุม ครม นัดพิเศษพรุ่งนี้ ให้บรรจุลูกจ้าง พนักงานกระทรวง และพนักงานราชการเป็น ข้าราชการ 45242 ตำแหน่ง นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว สาธารณสุข เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ วันพรุ่งนี้ 3 เมษายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงสาธารณสุข มีเรื่องสำคัญที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา บุรรจุลูกจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานราชการ เป็น ข้าราชการ จำนวน 45242 ตำแหน่ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ CO VID ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ กำลังทำหน้าที่สำคัญในการดูแลผู้ติด CO VID ทั่วประเทศ นายอนุทิน มีความห่วงใยและอยากสร้างขวัญกำลังใจให้กบุคคลากรที่ทำหน้าที่สำคัญเพื่อชาติ เป็นแนวหน้าในการสู้กับ COVID ได้เป็น ข้าราชการ อย่างภาคภูมิใจ


โดยบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการ ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ CO VID กลุ่มที่ 1 เป็นบุคลากรที่ให้บริการในสถานการณ์ระบาดจำนวน 31296 คน เป็น นายแพทย์ 277 คน พย าบาลวิชาชีพ 13552 คน พย าบาลเทคนิค 55 คน นักรังสีการแพทย์ 352 คนเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 12 คน นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 47 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1477 คน เจ้าพนักงานวิทย าศาสตร์การแพทย์ 26 คน นักวิทย าศาสตร์การแพทย์ 749 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10651 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2372 คน เภสัชกร 563 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1403 คน


กลุ่มที่ 2 บุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการ มี 6809 คน เป็น นักจิตวิทยาคลินิก 77 คน นักจิตวิทย า 325 คน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2,123. คน นักกายภาพบำบัด 1560 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1657 คน วิศวกร(ชีวการแพทย์) 19 คน นักวิชาการอาหารและยา 14 คน นักกิจกรรมบำบัด 92 คน

นักโภชนาการ 688 คน โภชนากร 203 คน รวม 38,105 คน และ จะเสนอให้ บรรจุผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ในปี 2563 จำนวน 7229 คน ประกอบด้วย นายแพทย์ 2157 คน พยาบาลวิชาชีพ 3790 คน นักวิชาการสาธารณสุข 647 คน และทันตแพทย์ 635 คน เพื่อให้ได้เป็นข้าราชการ เข้าปฏิบัติหน้าที่ ร่วมปฏิบัติภารกิจที่สำคัญเพื่อชาติในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณ The Reporters

No comments