ทะลุ 2 แสนล้านแล้ว ยอดคนลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

Share:


******นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลูกจ้างชั่วคราวและ อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 9 ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5000บาท ต่อเดือน 3เดือน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 63 เป็นต้นไป จนถึงเมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา มียอดผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 13.9 ล้านคนโดยกระทรวงการคลังจะใช้เวลาในการ คัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วที่สุด 7 วันทำการ เพราะด้วยจำนวนผู้ลงทะเบียนจำนวนมากอาจต้องใช้เวลามากกว่านี้


นอกจากนี้ นายลวรณ ยืนยันว่า ไม่ว่าจำนวนผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะเหลือตัวเลขสุดท้ายจะมีกีล้านคนก็ตาม ทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนครบถ้วนทุกคนอย่างไรก็ตาม จากที่กระทรวงการคลังแจ้งว่ามีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 13.9 ล้านคน ดังนั้นหากในกรณีที่ทุกคนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือน หรือคนละ 15,000 บาท หมายความว่ารัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณในส่วนของการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระรวม 208,500 ล้านบาท


ทั้งนี้ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยสามารถรับเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ทางบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารใดก็ได้ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่มีอยู่เดิมโดยที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน จึงไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่ที่สาขา

ที่มา กระทรวงการคลัง

No comments