ทรู ประกาศพนักงานติด COVID เพิ่มรายที่3

Share:


*****จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ล่าสุด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน แจ้งว่า มีพนักงานบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน จำนวน 1 ราย ปฎิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม ณ อาคารรุ่งโรจน์ตึกบี ได้รับการแจ้งยืนยันผลจากการตรวจจากแพทย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ว่าติด CO VID โดยพนักงานท่านดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติงานจากที่บ้าน เวิร์กฟรอมโฮม มาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 แต่มีความจำเป็นได้เข้ามายังสำนักงานอาคารอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เดินทางโดยขนส่งสาธารณะทรู คอร์ปอเรชั่น


และหลังจากนั้นเมื่อได้ปฏิบัติงานที่บ้านต่อเนื่องจนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เริ่มมีอาการไข้สูงจึงเข้ารับการตรวจและได้รับการยืนยันผลในวันนี้ ซึ่งบริษัทได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันทีที่ได้รับข่าว ทั้งนี้ พนักงานท่านดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและแม้ขณะนี้บริษัทได้มีประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านแล้ว แต่อาจมีพนักงานบางรายได้เข้าไปที่อาคารรุ่งโรจน์ บริษัทจึงได้แจ้งให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานที่อาคารรุ่งโรจน์ตึกบี ชั้น8 ทุกคนเฝ้าระวังสังเกตุอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วันบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทรูแจ้งว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานอาคารทรูทาวเวอร์ 1 จำนวน 1 ราย ติด CO VID ถัดมาวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา พบพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในอาคารทรูทาวเวอร์ 2 จำนวน 1 ราย ติด CO VID ทั้งนี้พนักงานทั้งสองรายไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใดและบริษัทได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันทีขอให้ผู้ที่ใกล้ชิด หรือสัมผัสผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเอง และตรวจเพื่อความปลอดภัย

No comments