ผู้ประกันตน เฮ กระทรวงแรงงาน ชงชดเชยรายได้ 5000 เยียวยาcovid19

Share:


******วันที่ 29 มีนาคม 2563 ไทยพีบีเอส รายงานว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยแนวทางมาตรการช่วยเหลือแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ covid-19 โดยจะแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาทโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อเยียวยาวิกฤติ โควิด 19 และเพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม


โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับใคร ที่ได้ผลกระบนั้น เตรียมตัวได้เลยจ้า

ขอลคุที่มาจาก thaipbs

No comments