ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Share:


******จากสถานการณ์ การแพร่กระจายของ CO VID ที่กระจายไปเกือบทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต บริษัทต้องปิดทำการเนื่องจากป้องกันการชุมนุมแออัด ที่จะส่งผลให้เกิดการติด CO VID ได้ง่าย ล่าสุด นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เซ็นคำสั่งเพิ่ม ในเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 CO VID19ในการขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนื่องจากขอความร่วมมือไม่จำเป็นห้ามเดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเซ็นต์คำสั่งเพิ่มขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี


1 หากท่านยังไม่มีเชื้อในร่างกายท่านอาจได้รับเชื้อระหว่างการเดินทาง หากท่านมีเชื้อในร่างกายเพียงเล็กน้อยการเดินทางอาจเป็นการเพิ่มเชื้อในร่างกายและทำให้มีอาการหนักขึ้น หากท่านมีเชื้อในร่างกายท่านจะเป็นพาหะและนำพาเชื้อไปสู่ผู้อื่นระหว่างการเดินทางรวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของท่านซึ่งอาจเป็นผู้สูงอายุและเด็ก

2 ขอความร่วมมืออยู่ในที่พักอาศัยหมั่นทำความสะอาดที่พักพื้นผิวสัมผัสห้องสุขาดูแลสุขภาพป้องกันตนเองและคนในบ้านจากการติดเชื้อและเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากนอกบ้านงดเดินทางออกจากชลบุรี


และยอดล่าสุดเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขโดย นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ CO VID ว่า มียอดผู้ป่วยติดเชิ้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 91 ราย รวมยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1136 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล1034 รายอาการหนัก 11 ราย กลับบ้านแล้ว 97 ราย เสียชีวิตรวม 5 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่ม 1 ราย จาก จ นราธิวาส ส่วนบุคลากรแพทย์ ติดเชื้อจำนวน 11 คนภาพประกอบข่าวเท่านั้น

อย่างไรก็ดีขอความร่วมมือประชาชน ไม่จำเป็นก็อย่าเดินทางข้ามจังหวัด อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ขอบคุณ 77kaoded

No comments